I.Schůze 1.8.2010

Dne 1.8.2010 proběhla v kulturním domě v Kravsku první schůze MAKAMI Bikers ZNOJMO. Řešilo se pár věcí týkajících se webových stránek a samozřejmě záležitosti kolem MAKAMI. Všichni řádní členové byli informováni před schůzí (info na www, e-mail), přesto jsme se nesešli v plném počtu.  Ti kdo se nedostavili na schůzi nemohli hlasovat o věcech, které se projednávali.

 
Projednalo se a schválilo:

 

- Příspěvky - Každý nový člen (netýká se spolujezdců) zaplatí vstupné (zápisné) ve výši 200,-Kč do společné kasy.

- Pokladník - Pokladníkem byl zvolen Martin (Paci), který bude mít na starost kasu a bude vybírat poplatky a ostatní členy informovat o nakládání s  penězi a řádně se starat o finance MAKAMI. ( Finance můžou být také přímo umístěny na www, aby měl každý přehled o různých platbách a další věcí, vyjádřete se prosím na fóru, téma: k WWW). 

- Podmínky přijetí do MAKAMI - schválily se podmínky pro přijetí do MAKAMI. Viz „PRAVIDLA ČLENSTVÍ“ na webových stránkách. Do pravidel může každý řádný člen navhrnout přidání nebo odebrání jednotlivých bodů a to přes fórum.

- Samolepky - každý člen po zaplacení vstupního(zápisného) poplatku dostane 1x samolepku loga a 1x samolepku s nápisem www.makami.cz . Samolepky se zaplatí z klubové kasy a v případě, že by někdo chtěl další samolepky může si je u Paciho koupit. Logo za 11,-kč/ks a nápis vww.makami.cz za 6,-kč/ks. V případě velkého zájmu není problém dodělat další.

 -  Mikiny MAKAMI  jsou 2 zájemci o mikiny, o ceně se jedná, nejbližší informace budou zveřejněny na webových stránkách. (info příjde mailem)

- Registrace MAKAMI na různé stránky - bližší informace na fóru (téma: k WWW)

- Focení - proběhne až budou mít i noví členové hotová trička (každý člen bude včas informován mailem)

- Chlastačka - datum stanoveno na poslední sobotu v srpnu (28.8.2010) ve fóru můžete napsat jak se vám tento termín hodí. (téma: Oslava zahájení činnosti MAKAMI Bikers Znojmo)

- Bodový systém - bližší informace ZDE

 
Projednalo se a zamítlo: 

- zřízení návštěvní knihy z důvodu jiných způsobu jak kontaktovat MAKAMI.

- mazání starých příspěvků na MAKAMI fóru.