Nový vzhled webu

11.09.2013 20:41

Nový, modernější vzhled webu, pro zjednoduššený pohyb a orientaci na naší internetové prezentaci. Momentálně stále probíhají menší úpravy vzhledu a obsahu.