Motorest u Janíčkova ( Slovensko)

24.04.2011 13:00

V neděli 24.4.2011 v 13:00 na Shell-Kuchařovice

Směr vyjížďky je motorest u Janíčkova je to cca 10 km za Slovenskými hranicemi. Prosíme všechny členy, aby svou účast předem oznámili na náš email (makamibikers@email.cz) nebo přímo na stránkách, ale také přes sms a to nejlépe Pacimu.