I.Schůze

23.08.2010 17:16

 

 

Dne 1.8.2010 proběhla v kulturním domě v Kravsku první schůze motoklubu MAKAMI Bikers ZNOJMO. Řešilo se pár věcí týkajících se webových stránek a samozřejmě klubové záležitosti. Všichni řádní členové byli informováni před schůzí (info na www, e-mail), přesto jsme se nesešli v plném počtu.  Ti kdo se nedostavili na schůzi nemohli hlasovat o věcech, které se projednávali.

 
Projednalo se a schválilo:

 

 • Klubové příspěvky - Každý nový člen (netýká se spolujezdců) zaplatí vstupné (zápisné) ve výši 200,-Kč do společné klubové kasy.
 • Pokladník - Pokladníkem byl zvolen Martin (Paci), který bude mít na starost klubovou kasu a bude vybírat poplatky a ostatní členy informovat o nakládání s klubovými penězi a řádně se starat o finance klubu. ( Finance klubu můžou být také přímo umístěny na www, aby měl každý přehled o různých platbách a další věcí, vyjádřete se prosím na fóru, téma: k WWW). 
 • Podmínky přijetí do klubu - schválily se podmínky pro přijetí do klubu. Viz „PRAVIDLA ČLENSTVÍ“ na stránkách klubu. Do pravidel může každý řádný člen navhrnout přidání nebo odebrání jednotlivých bodů a to přes fórum klubu.
 • Samolepky - každý člen po zaplacení vstupního(zápisného) poplatku dostane 1x samolepku loga a 1x samolepku s nápisem www.makami.cz . Samolepky se zaplatí z klubové kasy a v případě, že by někdo chtěl další samolepky může si je u Paciho koupit. Logo za 11,-kč/ks a nápis vww.makami.cz za 6,-kč/ks. V případě velkého zájmu není problém dodělat další.
 •  Klubové mikiny -  jsou 2 zájemci o klubové mikiny, o ceně se jedná, nejbližší informace budou zveřejněny na webových stránkách. (info příjde mailem)
 • Registrace našeho klubu na různé stránky - bližší informace na fóru (téma: k WWW)
 • Focení - proběhne až budou mít i noví členové hotová trička (každý člen bude včas informován mailem)
 • Chlastačka - datum stanoveno na poslední sobotu v srpnu (28.8.2010) ve fóru můžete napsat jak se vám tento termín hodí. (téma: Oslava zahájení činnosti klubu)
 • Bodový systém - bližší informace ZDE
 
Projednalo se a zamítlo: 
 • zřízení návštěvní knihy z důvodu jiných způsobu jak kontaktovat klub.
 • mazání starých příspěvků na klubovém fóru.