Pravidla členství

Základní pravidla MAKAMI Bikers

 

 • být starší 18-let, v případě nižšího věku nutný souhlas zákonných zástupců (rodičů)
 • vlastnit platné doklady, občanský průkaz, řidičský průkaz min. skupiny A, doklady k motocyklu
 • svou jízdou nikdy neohrožovat ostatní členy klubu a záměrně ani ostatní účastníky silničního provozu
 • aktivně se účastnit akcí MAKAMI a podílet se na činnosti spolku
 • platit pravidelně členské příspěvky
 • všichni řádní členové jsou si rovni
 • členství je ukončeno buď na vlastní žádost a nebo vyloučením nadpoloviční většinou členů
 • každý nový člen zaplatí jednorázový vstupní poplatek 200,-kč 

 

Práva řádných členů:

 

 • každý člen má právo se svobodně vyjadřovat a ovlivňovat dění v MAKAMI
   
 • člen má právo vědět, jak je nakládáno s členskými příspěvky a k jakému účelu budou použity
 • při jakémkoliv problému se obracet na ostatní členy
   
 • rozhodovat o přijetí nových členů
 
Povinnosti řádných členů

 

 • plnit a řídit se základními pravidly MAKAMI Bikers
   
 • účastnit se dle svých možností, zájmů a schopností různých akcí MAKAMI Bikers
   
 • aktivně se podílet na činnosti MAKAMI a akcích MAKAMI
   
 • včas a řádně platit členské příspěvky
   
 • chovat se s respektem k ostatním členům a vzájemně si pomáhat

 

 

!!! Přihlásit se do MAKAMI Bikers !!!